Συζητήσεις

Αυτός ο διαδικτυακός χώρος συζήτησης σας επιτρέπει να επικοινωνήσετε με άλλους γονείς που είναι εγγεγραμμένοι στην Ακαδημία Γονέων, αλλά και με επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς, λειτουργούς υγείας και εκπαιδευτικούς που εργάζονται με παιδιά προσχολικής ή μεγαλύτερης ηλικίας. Για να αρχίσετε μία νέα συνομιλία, επιλέξτε τη σωστή κατηγορία και έπειτα γράψετε την ερώτησή σας. Εϊναι απλό!

SearchSearch

Choose discussion category from list: